Vitorlás szakkifejezések helyesírása

A hazai vitorlás szakkifejezések jelentős része idegen vagy idegen eredetű szó. Kialakultak ugyan jól használható és kevésbé jól használható magyar kifejezések is, de elkerülhetetlen ezek kiegészítése. Hogyan is használjuk ezeket, mi a helyesírásuk?

A magyar helyesírás szabályainak 12. kiadása ez ügyben az alábbi fogódzkodókat adja:

“Az olyan szavakat, amelyeknek más nyelvi eredete még többé-kevésbé nyilvánvaló, idegen szavakként tartjuk számon. Ha egy latin betűs írású nyelvből átvett, általános fogalmat jelölő idegen szó közkeletűvé válik, eredeti írásmódját a magyar kiejtést tükröző formával váltjuk fel. Az idegen szavakat tehát attól függően írjuk már magyaros vagy még idegen írásmód szerint, hogy mennyire haladtak előre a jövevényszóvá válás útján. (…)
A latin betűs írású nyelvekből átvett, közkeletűvé vált köznyelvi és szaknyelvi idegen szavakat általában magyarosan írjuk, azaz szokásos kiejtésüket a magyar hangjelölés szabályai szerint tükröztetjük, például: antracén, digitális, diktafon, dzsúsz, fájl (…)
Ha a magyarosan írt közkeletű idegen szavak eredeti idegen írásában ch, x vagy q betű van, a következőképpen járunk el. A ch-t, ha [h]nak ejtjük, megtartjuk, például: jacht, mechanika (…)
Ha az egyébként már magyarosan írt idegen szó idegen kifejezésben, annak tagjaként fordul elő, eredeti helyesírással írandó, például: bacilus, de: Bacillus anthracis; dózis, de: dosis effectiva minima; professzor, de: professor emeritus (…)
A szaktudományok, az idegenforgalom, a postaforgalom, a felsőoktatás, a tudományos ismeretterjesztés területén, továbbá a térképeken olyan átírást is szokás alkalmazni, amilyet az adott nyelvet beszélő országban hivatalosan előírnak, vagy elterjedten ismernek, amilyet a szaktudományok a nemzetközi érintkezésben általában alkalmaznak, vagy amilyet valamely nemzetközi testület (amelynek hazánk is tagja) használatra javasol.”

Laczkó-Mártonfi: Helyesírás c. munkája (2006-os Osiris kiadás) az alábbi vitorlás kifejezéseket tartalmazza: dingi, jolle, szkúner

Bakos Ferenc “Idegen szavak és kifejezések szótára” alapján a hátszélvitorla (angolul: spinnaker) megfelelő formája spinakker.

A korábbi árboc formát néhány éve felváltotta a kiejtéshez jobban alkalmazkodó árbóc.