Kölcsönzési feltételek

WASSERSTART SPORTKÖR

KÖLCSÖNZÉSI FELTÉTELEK 2016

1. A kölcsönzés feltétele az úszni tudás, a Wasserstart Sportkör Felelősségi Nyilatkozatának aláírása, a Sportkör Kölcsönzési feltételek valamint a vízi közlekedés és vízen tartózkodás általános szabályainak betartása, a kölcsönzési díj (minimum 1 óra) előre történő kifizetése.

2. Minden vízi felszerelés használata közben mentőmellény viselése kötelező, a mentőmellényt a Sportkör biztosítja és a Felelősségi Nyilatkozat aláírásakor átadja.

3. Vitorlás csónakot, katamaránt, egyszemélyes tengeri túrakajakot és szörffelszerelést kizárólag csak a megfelelő képzettség birtokában lehet bérelni! (A Sportkör tanfolyamain elsajátítható a megfelelő képzettség.)

4. Kiskorúak csak szülői jelenlét, illetve törvényes képviselő beleegyezése mellett kölcsönözhetnek.

5. Felszerelés előzetes foglalása (előjegyzés) esetén a Sportkör csak abban az esetben tudja garantálni a felszerelést a megadott időpontban, amennyiben Bérlő a foglaláskor előleget fizet, ami a bérleti díj fele. Az előleg csak abban az esetben visszatéríthető, ha a Wasserstart Sportkör hibájából hiúsul meg a bérlet.

6. A bérleti díjat (legalább egy órányit), illetve előjegyzés esetén a hátramaradó részt a bérlés megkezdése előtt kell kifizetni.

7. A kikölcsönzött felszerelések személyre szóló beállítását díjtalanul végezzük el. Az esetleg bekövetkező balesetekért a Wasserstart Sportkör nem vállal felelősséget.

8. Kölcsönzési időnek minősül a felszerelés használatára elő- illetve bejegyzett időintervallum.

9. A kölcsönzési idő legkevesebb egy óra. Minden megkezdett újabb óra további órányi kölcsönzési időnek minősül.

10. Bizonyos eszközök bérlése, illetve bérlés speciális körülmények között csak kaució befizetésével lehetséges, ami a felszerelés visszahozatalakor visszafizetésre kerül.

11. Egy adott időszakra (pl. 4 óra) kibérelt felszerelés bérleti ideje nem tördelhető, és nem vihető át más naptári napra (kivétel: 10 órás szörfjegyek, szezonbérletek). A kölcsönzési idő órás bontásban számolandó.

12. A kölcsönzés időtartama – amennyiben az adott felszerelésre újabb előjegyzés nem érkezett és a Sportkör napi nyitvatartási ideje előtt – az eredeti bérleti idő lejártakor meghosszabbítható.

13. Egy szörffelszerelést csak egyetlen személy használhat (kivéve: tandemszörf). Lehetséges azonban egy felszerelés két fő általi használata, felárral, amennyiben Bérlő azt előre jelenteni, a második személy is teljesíti a kölcsönzési feltételeket (tud úszni, kitölti és aláírja a Felelősségi nyilatkozatot, betartja a Kölcsönzési feltételeket és a Hajózási Szabályzatot), valamint kifizetésre kerül a felár, amely a bérleti díj 25%-a. Kettőnél több fő nem használhatja a kibérelt szörffelszerelést.

14. Bejelentés nélküli késedelmes visszahozatal esetén pótdíjat kell fizetni.

15. A felszerelés vízre tételekor, induláskor, kikötéskor Bérlő köteles igénybe venni a Sportkör munkatársainak segítségét.

16. 20 km/h átlagszélerő felett vitorlás csónak és katamarán bérlése nem lehetséges. Amennyiben a szélerő a kölcsönzési idő alatt erősödik meg, Bérlő köteles visszatérni a Sportkör telephelyére további egyeztetés végett.

17. A kibérelt felszereléssel tilos a természeti és humán környezetet megbolygatni, kellemetlen helyzetbe hozni, beleértve a sporteszközzel esetlegesen szállított társakat vagy a fürdőzőket, horgászokat.

18. Bérlő a felszerelést köteles rendeltetésszerűen használni, azt extrém terhelésnek nem teheti ki. Amennyiben ilyenre mégis sor kerül, a kölcsönzési idő befejezettnek tekintendő. A kölcsönzési idő lejártakor az átvett felszerelési tárgyakat a Bérlő köteles kármentes állapotban visszaszolgáltatni.

19. A Bérlő a felszerelést csak a Sportkör képviselője által meghatározott vízterületen használhatja. Amennyiben ilyen tájékoztatásra nem kerül sor, Bérlő köteles a szörf- vagy vitorlás vagy katamarán felszerelést a strandterületen kívül, de a törvényes rendelkezéseknek megfelelően meghatározott vízterületen és módon a Sportkör látótávolságában használni úgy, hogy parttal párhuzamos (sideshore) szélviszonyok esetében a Sportkör telephelyéhez képest a szél felöli vízterületen legyen. Síkvízi kajak, SUP és evezésre használt szörfdeszka a parttól legfeljebb 100 m-re használható, mivel ezek nem alkalmasak nyílt vízi használatra. Snooky (krokodil strandkajak) csak sekély vízben, a parttól legfeljebb 50 méter távolságban használható.

20. Az előírt vízterület előre nem egyeztetett elhagyásával a bérlési idő lejártnak tekintendő, amely egyúttal azonnali mentést von maga után. Ugyanez az eset lép életbe akkor  is, amikor Bérlő jól láthatóan nem uralja a kikölcsönzött felszerelést. Az egyszeri mentés költsége legkevesebb 6000 Ft/sporteszköz (ezzel azonban sok százezer forintos kár vagy vízi baleset előzhető meg).

21. Bérlő a felszerelés használata közben köteles biztosítani a Sportkör telephelyével a vizuális kommunikáció lehetőségét, azaz látótávolságon belül maradni és viharjelzés, valamint az időjárási körülmények hirtelen változása esetén haladéktalanul visszatérni felszerelésével együtt.

22. Amennyiben Bérlő távoli túracélpont eléréséhez kölcsönöz felszerelést, az útitervet előre egyeztetnie kell a Sportkör megbízottjával, egyeztetve a kommunikáció lehetőségét a túra egész időtartamára (mobilszám és egyéb szükséges információk megadása). Kikötni, partra szállni a kikölcsönzött felszereléssel máshol mint a Sportkör telephelye, csak ilyen esetben lehetséges.

23. Borulás esetén, ha mentés válik szükségessé, a mentés költsége legalább 6000 Ft. Amennyiben a mentés motoros hajóval vagy motorcsónakkal válik szükségessé, Bérlő köteles ennek többletköltségeit megtéríteni.

24. A kölcsönzési idő alatt bekövetkezett kárt Bérlő köteles megtéríteni vagy a sérült felszerelést pótolni.

25. A kikölcsönzött felszerelésre megköthető a Sportkör saját biztosítása, amely rendeltetésszerű használat esetén az esetleges anyagi kárt fedezi.

26. A Sportkör eszközeivel sportoktatást csak a Sportkör munkatársai végezhetnek. Kivételes esetben Bérlő köteles előre egyeztetni a Sportkör vezetőjével.

27. Bizonyos felszerelések hétvégén legfeljebb csak fél napra kölcsönözhetőek amennyiben az adott felszerelést más is szeretné használni vagy várólistán van. (Ennek hiányában a felszerelés szabadon használható egész nap.)

Jó szelet!

Wasserstart Sportkör